Immen

Immen

U?

Saturday

Singer-songwriter Immen has a warm, intriguing voice and knows how to evoke a dreamy atmosphere with a dark edge. While most of her songs are written in English, she sometimes reverts back to her Frisian mother tongue, adding both an earthiness as well as an otherworldliness to her compositions.

Singer-songwriter Immen heeft een intrigerende warme stem en weet een intieme sfeer met een donker randje op te wekken. Hoewel de meeste liedjes in het Engels geschreven zijn, keert ze soms even terug naar haar Friese moedertaal, wat haar liedjes tegelijkertijd iets aards en iets bovennatuurlijks geeft.

Unable to show videos. Please click here to accept cookies and enable embedding of videos.
This website uses cookies. More information here.
× Accept Cookies More information