Public art: Wilhelmusvlug – All My Colours

Public art: Wilhelmusvlug – All My Colours

U?

Location: TivoliVredenburg

Wilhelmusvlug is a contemporary artist whose main focus for the last 15 years has been on monumental light art and video art installations. All My Colours is a light art installation about how our senses shape our reality and is created in collaboration with light designer Bastiaan Schoof and composer Han Otten.

Wilhelmusvlug is een hedendaagse kunstenaar die zich de afgelopen 15 jaar vooral heeft gericht op monumentale lichtkunst en videokunstinstallaties. All My Colours is een lichtinstallatie over hoe onze zintuigen ons beeld van de realiteit vormgeven en werd gemaakt in samenwerking met lichtontwerper Bastiaan Schoof en componist Han Otten.

Unable to show videos. Please click here to accept cookies and enable embedding of videos.

You might also like

This website uses cookies. More information here.
× Accept Cookies More information