Stories of Lombok (Buurttour)

Stories of Lombok (Buurttour)

U?

Friday

Through the Buurt tour, you will explore the neighborhood Lombok and discover some favorite spots of De Voorkamers’ community members. They will match Dutch speaking with non-Dutch speaking participants, so you will meet new people. Come and join them to hear different personal stories of Lombok.

Via de Buurttour verken je de wijk Lombok en leer je de favoriete plekken kennen van de leden van De Voorkamer. Deze social designers verbinden Nederlandstaligen met deelnemers die een andere taal spreken, dus je ontmoet nieuwe mensen. Kom erbij en luister naar de vele persoonlijke verhalen uit Lombok.

Unable to show videos. Please click here to accept cookies and enable embedding of videos.
This website uses cookies. More information here.
× Accept Cookies More information