Sun-Mi Hong

Sun-Mi Hong

U?

Sunday

The Amsterdam-based, but born and raised in Incheon, Korea, Sun-Mi Hong has a unique perspective of life. With a signature of rooted groove in combination with well-tempered outbursts, Sun Mi has placed herself strongly in the Dutch jazz scene. By approaching the moment in a somewhat meditative fashion, she achieves the ability to bring something entirely original to the band stand.
 
De in Amsterdam wonende, maar in het Koreaanse Incheon opgegroeide Sun-Mi Hong heeft een unieke kijk op de wereld. Met een kenmerkende combinatie van stevige swing met beheerste uitbarstingen heeft Sun Mi zich een vaste plek veroverd in de Nederlandse jazz scene. Met haar meditatieve benadering van timing is ze een unieke aanwezigheid op het podium.

Unable to show videos. Please click here to accept cookies and enable embedding of videos.

Bandcamp

Unable to embed. Please click here to accept cookies and enable playing of music.
This website uses cookies. More information here.
× Accept Cookies More information