Zeldzame

Zeldzame

U?

Sunday

Zeldzame likes to make high-energy music and uses both his sense of humour and the frustrations of everyday life. A melting pot of different aspects of his personality, pressed together into a style like no other. Having started in music at a young age, Zeldzame is confident he will realize his vision with his label Burning Fik.
 
Zeldzame maakt graag energieke muziek en gebruikt daarbij zowel humor maar ook frustraties in zijn dagelijkse leven. Een mengelmoes van verschillende aspecten in zijn persoonlijkheid samengeperst tot een ongekende stijl. Hij is al op jonge leeftijd met muziek begonnen en heeft alle vertrouwen dat hij samen met zijn label Burning Fik zijn visie kan verwerkelijken.

Unable to show videos. Please click here to accept cookies and enable embedding of videos.

You might also like

This website uses cookies. More information here.
× Accept Cookies More information